Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г. е удължен с 6 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответният документ за самоличност.

Мярката е въведена с приемането на Закона за мерките по време на извънредно положение и последвалите му изменения. За срока на удължаването на личните карти и паспортите, Ви обръщаме внимание, че същите са валидни идентификационни документи за самоличност на територията на Република България.

По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издадат и преди изтичането на удължения срок.

Срокът на валидност на СУМПС /шофьорска книжка/, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г. е удължен със 7 месеца считано от датата на изтичане на срока, посочен на съответното свидетелство.

По искане на лицето ново свидетелство за управление на моторно превозно средство може да се издаде и преди изтичането на удължения 7-месечен срок. Не така обаче стоят нещата с документи за самоличност, изтичащи в периода след 01.02.2021г.

На тези документи срокът им за валидност не е удължен. Обръщаме внимание, че за тези случаи срокът за подмяната им е 1 месец. Същото е положението и при СУМПС /шофьорска книжка/. От Паспортна служба – РУ Велинград ще осъществят подмяна на документи за самоличност на болно лежащи и на трудно подвижни лица от гр. Сърница.

Записването и подаването на заявлението ще става на фронт офиса в сградата на Общинска администрация – Сърница до 15.02.2021 г.

На 19.02.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки ще се осъществи посещението в домовете на лицата, подали заявление за смяна на документ за самоличност от служител на Паспортна служба – Велинград.