Тази година гимназията ни „Константин Величков“ ще отбележи своя 50-годишен юбилей. Ние имаме честта училището ни да носи името на един достоен българин, съобщи преподавателката Валя Малинова. След себе си той остави културно наследство, в което са вградени посланията му към нас. Предлагаме ви някои тях като теми за есета, с които имате възможността да се включите в юбилейния вестник, който ще бъде издаден по този повод.

В литературния конкурс можете да се включите с:

I. Есе на тема по избор от посочените:

1. „От нищо се не спира порив млад – към висша цел безстрашно се стреми.“

К. Величков

2. „Люби беззаветно ти края родни, служи му с мисли, с пламенни мечти…“

К. Величков

3. „Живее се в поробена страна. Не се живее в опозорена страна, особено когато си се борил за нея“

К. Величков

II. Поезия, посветена на любовта, природата или друга тема.

III. Пътепис, свързан с историческа или природна забележителност от родния край. (по възможност изпратете и снимка)

Ако имате идеи за юбилейния брой на училищния вестник, можете да ги изпратите на посочения адрес.Очакваме творбите и идеите ви до 1 март 2021г. на: l.koceva@mgpz.org