Всеки вторник от 09:00 до 14:00 часа в Стрелча работи пробовземна на МБАЛ „Уни Хоспитал“. Основната дейност на пробовземната е вземане на венозна кръв с вакутейнери – ПКК (еритроцити и левкоцити, диференциално броене), биохимия (кръвна захар, креатинин, урея), коагулационен статус, утайка, CRP, Д-димер.

           Манипулационната работи по стандарт „Клинична лаборатория“ – с направления по НЗОК, като взетата кръв се изработва в лабораторията на „Уни Хоспитал“