Близо 150 души от областта искат да стават учители със „Заедно в час“. Кандидатстването е до 25. март

С връщането в училище на част от учениците все по-осезаеми стават пропуските от онлайн обучението, а това провокира и по-голям интерес към учителската професия. Това наблюдение отчитат от фондация “Заедно в час”. През последните месеци има изключителен интерес към програмата “Нов път преподаването” на организацията, която подкрепя и обучава завършващи студенти и професионалисти от различни сфери да стават учители и да работят в училища в Перник и още 19 области на страната. 

От септември близо 5000 души са проявили интерес към програмата за професионално и лидерско развитие на организацията, а кандидатите са над 2000. Традиционно най-голям интерес към работата като учители с програмата на “Заедно в час” има от страна на завършващи студенти и професионалисти с опит до 10 години. Тази година има значителен интерес към програмата и от страна на студенти, завършващи педагогически специалности и хора с педагогическа квалификация. Най-много кандидати за учители и тази година има от големите градове – София, Пловдив, Варна. От Пазарджишко желаещите да са учители са близо 150.

Кандидатстването за програма “Нов път в преподаването” продължава до 25 март на сайта zaednovchas.bg. 

“Много хора, които са учили или работили като учители, в момента преоткриват  професията. След онлайн обучението те много по-ясно си дават сметка за нейното значение, но и също колко динамична и отговорна е работата с ученици. Преминаването към дистанционно преподаване показа нагледно колко е важно учителите да не спират да учат, да се развиват и да се адаптират към изискванията на съвремието. Програма “Нов път в преподаването” дава възможност именно за надграждане на опита от университета, работа в реална среда и безценна подкрепа за ефективно преподаване без значение на формата на обучение.”, споделя Нели Кочева, ръководител “Прием на нови участници” в “Заедно в час”.

„Заедно в час“ вече 10 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. “Нов път в преподаването” е първата и най-успешна програма на организацията. Участниците в нея получават специално разработени обучения, менторска подкрепа, учителска правоспособност, намиране на позиция в училище, възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни приятелства. През последната година в програмата са въведени и специални модули за ефективно преподаване в онлайн среда.

Всички кандидати за програмата на “Заедно в час” преминават през три етапа на подбор, преди да получат предложение за участие в програмата. Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност – одобрените участници придобиват такава в рамките на програмата. Необходими са завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2021 г., желание за работа с ученици, които имат нужда от повече подкрепа, и готовност за работа като учител на пълен работен ден за период от две години. 

През следващата учебна година “Заедно в час” ще работи с училища партньори в 20 области на страната – Варна, Бургас, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище и Шумен. Започването на работа в регионите зависи от наличните позиции в училищата и профила на участниците в програмата. 

„Заедно в час“ в Пазарджик
“Заедно в час” работи в област Пазарджик от 2011 г. Трима учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”  преподават в областта от началото на тази учебна година. Те работят в три училища партньори на организацията в Пазарджик, Ветрен и Говедаре. В областта продължават да преподават още възпитаници на програмата от предишни випуски в различни населени места.