Община Сърница с пореден одобрен проект по „Красива България” с наименование: „Подобряване на обществената среда в гр. Сърница чрез изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и пространствено оформление на сграда Младежки дом и обществени услуги“, съобщи кметът Неби Бозов.

Общата стойност на проекта възлиза на сумата от 228 672 лева с ДДС. С Решение №1 от 05.02.2021 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ са одобрени за финансиране и реализация през настоящата година 53 проектни предложения, сред които е и проектът на Община Сърница.

С изпълнението на предвидените дейности, сградата ще придобие изцяло нов облик. С проектното предложение по кампания 2021 на Проект „Красива България” се предвижда да се направи топлоизолиране на външните стени на сградата от EPS 10 см. Ще се направи топлоизолация на цокъла на сградата в участъците, където липсва такава и топлоизолиране на дъното на еркерите.Предвидено е и топлоизолиране на покрива на сградата, като след това ще се изпълни ново покритие от ламарина.

Подпокривното пространство ще бъде почистено и ще се положи минерална каменна вата, както и минерална каширана каменна вата между греди на стоманобетонов скатен покрив с метални профили на две нива. Ще се поставят улуци, водосточни тръби и дървени импрегнирани чела. Ще се монтира нова алуминиева и PVC дограма, както и интериорни врати. Ще се извърши и основен ремонт на 4 бр. тоалетни. Ще бъде подменена и мълнезащитната инсталация.