В условията на онлайн обучение ви предлагаме едно кратко стихче, което доказано лесно учи децата на едно от важните неща в грамотността и писането, а именно къде да слагат запетайки.

Разпитва Поли свойта майка:

– Къде се пише запетайка?

Отвръща майчето добро:

Пиши я винаги пред „но”,

пред „че”, пред ”който” и „която”,

„ала”, „понеже” и „когато”,

пред ”а”, „защото”, „тъй като”,

„обаче”, „както”, „докато”.

А още знай, детето ми,

пиши я и пред второ „и”,

когато изброяваш, Поли,

съществителни, прилагателни, глаголи.

Запомних, мамо – Поли рече –

ще пиша запетайка вече

пред „но”, пред „че” и пред „когато”,

пред ”а”, „защото” и „която”,

„ала”, „обаче”, „докато”, „понеже”,

„както”, „тъй като”, ще пиша и

пред второ „и”, щом трябва да се изброи.

Но нека впишем допълнение за трудното ни обръщение:

когато първо то се появи, след него запетайка напиши!