БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА

ул.”Дойранска епопея” №5

Работни места за лица с висше образованиe

1 Логопед

Работни места за лица със средно и основно образованиe

1 Помощник-готвач

1 Сътрудник, социални дейности в социална услуга

11 Социален асистент

1 Кофражист

1 Зидаромазач

1 Бояджия, сгради

1 Счетоводител

3 Секач