Област Пазарджик попада в Топ 10 на черната класация за най-рискови пътни зони в България. Анализ на Института по пътна безопасност е идентифицирал риска от пътен травматизъм и съответно вероятност да настъпи смъртоносен инцидент на пътищата у нас. 

Според данните София заема челна позиция по най-висок риск, тъй като се отличава с най-висок интензитет на пътно-транспортни произшествие, както и смъртоносни такива. След столицата се нареждат нареждат Ловеч, Русе, Варна и Пловдив.

На картата с висок риск, макар и по-малък от първите пет, са обозначени още областите Монтана, Стара Загора, Враца, Разград и Пазарджик. 

В категория „среден риск“ попадат Хасково, Силистра, Велико Търново, Бургас, Видин, Благоевград, Кърджали, Плевен, Сливен и Добрич. С нисък риск от сериозен пътен инцидент се характеризират едва 6 области – Смолян, Кюстендил, Габрово, Шумен, Ямбол, Търговище и с най-малка опасност – Перник

Оценката на риска на цяла България е направена по географски принцип, по области и по идентифициране на черни точки. Данните за извършване на тази оценка на риска са получени от Гаранционния фонд, Асоциация на застрахователите в България, НСИ и сайта на МВР. Използван е швейцарски стандарт SN-641724, тъй като до този момент в България няма приет стандарт за оценка на риска.

Оценката на риска може да послужи за правилно и по-ефективно управление на средствата, които се разходват за строеж и ремонт на пътища. Тя показва дали е необходимо да се извърши ремонт или трябва да се построи изцяло нов път.

„При определяне на черните точки в отделните области констатирахме, че в България пътнотранспортните произшествия не се идентифицират съгласно изискванията на Директива 2008/96, информацията за това къде е настъпило едно ПТП е изключително неточна и невярна. Затова използваме данни на Асоциацията на застрахователите в България при идентифицирането на местата, на които стават най-много пътнотранспортни произшествия в различните области. Констатирали сме над 1500 черни точки„, посочват изследователите от Института. 

Те изтъкват още, че според официални данни у нас има едва около 90 опасни места в България.

„Гърция идентифицира над 7000 такива, Швейцария е идентифицирала над 4000. И трите държави имат сравнително еднакво население и размери, от което излиза че България има най-малко опасни места в целия Европейски съюз.  Това само по себе си ни показва, че имаме изключително сериозен проблем с достоверността на информацията, която се събира от държавните институции за пътнотранспортния травматизъм“, обясняват от звеното. 

Според тях трябва да се направи структурна промяна в създадения през 2019 Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата, тъй като на практика в момента тя няма правомощия да управлява риска от ПТП.