ПГИМ Пазарджик класира   на първи етап девет сред първите дванайсет отбора в Европейското състезание по статистика. Във втората възрастова категория отборите на гимназията са на първо и второ място в страната. 

В първия етап на състезанието се включиха  общо 241 отбора от България. 23 отбора в две възрастови категории участват в петото издание на Европейското състезание по статистика от ПГИМ Пазарджик. „Едва ли има средно професионално училище в страната, което да подготвя толкова много отбори и толкова всеотдайно да се работи“, коментира директорът на гимназията Таня Благова.

 Ръководители и ментори на отборите са преподавателите Албена Гълъбинова, Минка Трендафилова, Милена Гълъбинова и Донка Куртакова. Участието до сега в петгодишната история на това състезание и класирането в първи кръг от последното издание показва, че ПГИМ изпреварва  елитни училища като Националната-финансово стопанска гимназия, Търговската гимназия в София, Професионалните гимназии по икономика в Плевен, Пловдив, Свищов, Силистра, Гоце Делчев, Казанлък, Левски, Стара Загора, Перник, както и много математически гимназии в страната.

Състезанието е в три етапа – два национални и един европейски. „За първи кръг отборите  трябваше  да решават три теста с по десет  въпроса или задачи от областта на математика,  класическа вероятност и комбинаторика, както и от  статистика. Единият от тестовете бе свързан с въпроси за България и Европейския съюз, но отговорите трябваше да се търсят от сайтовете на Евростат и НСИ като въпросите   бяха   тясно специализирани“, обясняват менторите.

Третият тест обхваща различни сфери на икономиката, културата, енергетиката и демографията на страните от ЕС. Предизвикателството е огромно и от педагогическа гледна точка, защото се работи дистанционно с учениците в платформите Teams и  Shkolo.

Учениците са мотивирани да надхвърлят собствените си познания от изучавания учебен материал, по специалните училищни предмети, и да намират допълнителна информация, което ги кара да надграждат знанията си.  В първата група участват отбори от ученици  от 10,11 и 12 клас от всички изучавани специалности. Във втората категория са включени ученици от 8 и 9 клас. Втория етап вече  започна на 27 януари и ще продължи до 25 февруари.

В него учениците трябва само в 8 слайда на своята презентация да представят отбора си  и да направят финансово-статистически анализ по избрана от тях тема, по данни които НСИ им предоставя в екселски файл. Трудността е голяма, защото се иска и да има графическо представяне на данните – това са диаграми, инфо-графики, таблици, картограми.

За да се направят те се ползват програми и платформи, които не се изучават в училище или са платени и децата  трябва да се съобразят с ограниченията на свободните версии на тези продукти. Последният слайд е особено важен, защото е посветен на изводите по избраната тема и представлява финал на разработката на всеки отбор.

След крайният срок в края на февруари има почти месец през който водещи специалисти по статистика от български университети и НСИ  оценяват всяка работа и обявяват националното класиране. През тази година се очаква това да стане на 19 март.

Първите 4 отбора отиват на ниво Евростат и там изготвят видеоклип по зададена тема. „Участието в това единствено порода си и мащаба състезание е важно за децата, защото те усещат, че трудът им се възнаграждава  и същевременно с това се  калява характера им“, коментира в заключение директорът на гимназията по икономика Таня Благова.