Със своя заповед министърът на здравеопазването определи лечебните заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания срещу COVID-19.  Всички общопрактикуващи лекари да участват в осъществяването на имунизационната кампания, като ваксинират желаещите лица от техните пациентски листи, се казва още в заповедта.

За всяка извършена имунизация се въвеждат данни за:
а) за имунизираното лице; б) за ваксинацията – място и дата на ваксинация, ваксинален продукт (име, номер на партида и сериен номер), прилагана доза ваксина (първа или последваща ваксинация, когато е приложимо);в) за лекаря, прилагащ ваксината.

Пълният списък на местата за откриване на временни ваксинационни пунктове в областта вижте по-долу.

ПазарджикПазарджикул. „Св. Иван Рилски“ № 3, етаж 2, кабинет № 203„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ“ АД
ПазарджикПазарджикул. „Константин Величков“ № 50, етаж 1, кабинет № 2 и № 3„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ПАЗАРДЖИК“ ЕООД,
ПазарджикПазарджикул. „Болнична“ № 15 етаж 2, кабинет № 13„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ „ВИВА“ ЕООД
ПазарджикПазарджикул. „Болнична“ № 15, етаж 3, кабинет № 4„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК“ АД
ПазарджикПанагюрищеул. „Г. Бенковски“ № 100, кабинет № 153 и № 06, блок А„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Уни Хоспитал“ ООД
ПазарджикВелинградбул. „Съединение“ № 49„МБАЛ ЗДРАВЕ – ВЕЛИНГРАД“ ЕООД
ПазарджикВелинградбул. „Съединение“ № 49„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ВЕЛИНГРАД“ ЕООД
ПазарджикПещераул. „Нешо Чипев“ № 1, кабинет № 301, ет.3 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ“ ООД
ПазарджикБеловобул „Освобождение“ № 115„ХИГИЯ-ДКЦ“ ООД
ПазарджикСептемврибул. „България“ № 80„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – СЕПТЕМВРИ“ ЕООД
ПазарджикСтрелчаул. „Иван Павлов“ № 2„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАНАГЮРИЩЕ“ ЕООД
ПазарджикСърницаул. „Т. Каблешков“ № 8ЕТ „ЕТ Д-Р КРАСИМИР СТАРКОВ АПМП-ИП“
ПазарджикБрациговоул. „Трети март“ № 3„Д-р Пламен Траянов-Амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“ ЕООД
ПазарджикПазарджикул. „Болнична“ № 17Регионална здравна инспекция – Пазарджик