Адвокат Стефан Димитров ще бъде човекът на медиите в РИК, връзките с обществеността му бяха възложени като ангажимент още на първото заседание на Районната избирателна комисия, която ще  организира дейността по произвеждане на изборите за Народни представители на 04.04.2021 г..

Цялостно представителство на комисията ще се осъществява от нейния председател: Антони Върбев – съгласно Изборния кодекс.

Организационно-техническа дейност на комисията, контрол, присъствия се ресора на Васвие Мехмедова. Протоколи и решения – Виолета Ценова, Боряна Дунгарова, Красимира Пейчева.

Финансово-отчетна дейност – Антони Върбев; Васвие Мехмедова. Кореспонденция, регистри и архив – Иванка Гатина, Сашо Гешев, Емилия Мулешкова, Али Чешмеджиев, Васил Мезов.

Комплектоване, отговор на жалби и сигнали, организация на проверки – Цветанка Христоскова, Атанаска Пенчева-Балутева, Мария Николова, Виржиния Ангелова.