„Днешният ден е един дългоочакван ден по отношение на физическата среда в Пазарджик, защото този договор и този проект го чакахме достатъчно дълго време. По обективни причини той се забави, тъй като това е грант, финансиран по т. нар. „Норвежки проект“. Той се одобрява от норвежкото правителство. Те бяха доста взискателни, но слава Богу, всичко е наред.“

 Това сподели кметът на Пазарджик Тодор Попов непосредствено след подписването на  договора с консорциум „Осветление – Пазарджик“, които спечелиха  обществената поръчка за подмяната на осветителните тела в града.

„По силата на този договор  ще бъдат подменени малко над хиляда  осветителни тела по вече оповестени централни улици в областния град.

Моята амбиция е до края на годината или посредством ЕСКО договор, или посредством нова обществена поръчка. По плана за развитие има още достатъчно средства, отделени и за улично осветление по отношение лота за енергийно осветление на страната. Така че ще се възползваме максимално от тези средства, които ни се предоставят. Надявам се до края на 2022 година  целият град и всички села в общината да бъдат с подменено улично осветление.“, поясни Тодор Попов. Той изтъкна ползите от реалицирането на проекта:“ Първо – постигане на много по-голяма осветяемост, тъй като наличните вече не отговарят на претенциите ни за времето, в което живеем.   И второ – ще имаме достатъчно спестена енергия, което е в рамките на 40 до 50% . Така че, ако подменим цялото осветление, ще ни падне като стойност около 500 000 лева, които биха  могли да се използват за много други неща.“

Тодор Попов поздрави партньорите от консорциум „Осветление- Пазарджик“, като отбеляза, че те са достатъчно известни в този бизнес, а тяхната репутация е гаранция за приключването в срок на проекта.

Изпълнението на договорът ще стартира веднага след като бъде подписан и Административен договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Пазарджик и Министерство на енергетиката.