ПРОДАВА НЕУПОТРЕБЯВАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ

Оглед и продажба може да се прави всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа, след предварителна заявка на долупосочените телефони.

Заплащането става в касата на дружеството преди  изнасянето на стоката. 

Пълен опис на материалите  може да намерите на следния адрес:

http://www.asarel.com/Actual/SearchProjects/NewsItem.aspx?NewsItem=f12d2563-5baf-4ffb-8bb9-30031821b813

За контакти и допълнителна информация тел.: 0357/60 435 и 0357/60 424.