Снимка: Архив

На заседанието на Областния кризисен щаб са обсъдени следните мерки по отношение на предпазването от коронавирус. Те бяха съобщени от директора на РЗИ – Пазарджик д-р Фани Петрова. Извънредните мерки са в сила до 1 април, ако не са дадени други срокове в съотвентата мярка.

Преустановяват се посещенията в училище в областта от учениците от 5 до 12 кл. , от 15 март до 26 март. Преустановяват се извънкласните занимания организирани от училищата за всички възрастови групи. Затварят се езиковите школи и обучителните центрове организирани от физически лица.

Собствениците на търговски вериги и комплекси осигуряват пропусквателен режим, не допускат струпването на хора на касите, дистанцията която трябва да се спазва е 1.5 метра, не се допускат хора без маски и провежда постоянна дезинфекция. Всички юридически лица, които предоставят услуги трябва да осигурят три метра площ за един посетител, преустановява се плановият прием в болниците. Забранява се посещенията на външни лица в домовете за социални услуги на деца и възрастни, както и в хосписите.