Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.

Темата на кампанията през 2021 г. „Ценим водата“ поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора.

Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 милиарда души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода и поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени – за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Тазгодишното издание на кампанията насърчава хората в световен мащаб да се включат в обществен диалог в социалните мрежи с #Water2Me и да допринесат със своите истории, мисли и преживявания за реалната оценка на стойността на водата. Целта е да постигнем по-цялостно разбиране за това, как се оценява водата от различните хора в различен контекст, за да можем да опазваме по-добре този ценен за всички ресурс.

Теми на диалог:

– Водата означава различни неща за различните хора. Този разговор е за това, какво означава водата за вас?

– Как е важна водата за вашия дом и семеен живот, за вашата прехрана, за културата ви, за благосъстоянието и средата ви?

– В семействата, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност.

– На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си.

– В природата водата означава мир, хармония и съхранение.

Днес водата е изложена на изключителна заплаха от увеличаващото се население, нарастващите нужди на селското стопанство и промишлеността и от влошаващото се въздействие на климатичните промени.

Разкажете ни вашите истории, мисли и чувства за водата. Като записваме – и празнуваме – различните начини, по които водата носи ползи за нашия живот, можем да оценим водата подобаващо и да я пазим за всички. Изпратете ни вашето произведение посветено на водата – вашия разказ, есе, стих, рисунка или снимка, водата която ви е вдъхновила.

Представителна извадка от проведените дискусии, коментари и мнения в социалните мрежи с #Water2Me ще бъде събрана в документ за това, какво означава водата за хората по целия свят. Документът ще бъде достъпен на www.worldwaterday.org от 22 март 2021 г.

Материали: Наръчник за Световния ден на водата и Постер 

Предлагаме ви прекрасния откъс от „Земя за хората“ на Антоан Сент Екзюпери

„Вода!

Вода, ти нямаш ни вкус, ни цвят, нито мирис, човек не може да те опише, само те вкусва, без да те проумява. Ти не си необходимост за живота: ти си самият живот. Ти ни преизпълваш с удоволствие, което не се обяснява чрез чувствата. С тебе влизат в нас всички сили, от които сме се отказали. Чрез твоята милост в нас бликват всички пресъхнали извори на сърцата ни.

Ти си най-голямото богатство, което съществува в света, и ти си също най-нежното нещо, ти — толкова чиста в лоното на земята. Човек може да умре до един извор с магнезиева вода. Може да умре на две крачки от езеро със солена вода. Може да умре въпреки два литра роса, които съдържат може би някакви соли. Ти съвсем не търпиш примес, не понасяш промените, ти си боязливо божество…

Но ти разливаш в нас щастие, което е безпределно просто.

Колкото за тебе, който ни спаси, ти, Либийски бедуин, ти все пак ще се заличиш завинаги от паметта ми. Аз никога не ще мога да си припомня лицето ти. Но ти си човекът и аз те виждам в образа на всички хора заедно. Ти никога не беше ни виждал и вече ни позна. Ти си многообичаният брат. И аз, от своя страна, ще те позная във всички човеци.

Ти се яви пред мене, осиян от благородство и доброжелателство, велик господар, който разполага с могъществото да дава вода. Всичките ми приятели, всичките ми врагове вървят към мене, въплътени в теб, и аз нямам вече ни един враг в света.“