Централната избирателна комисия заличи регистрацията на кандидати за народни представители. Установено е, че към датата на изборите – 4 април, 9 от кандидатите няма да имат навършена изискваната възраст от 21 години. За други 7 е установено, че притежават и друго гражданство освен българско.

След извършване на служебна проверка от отдел „Информационно обслужване“ от РИК – Пазарджик бе установено, че лицата Венелина Венкова Балтаджиева от ПП „Българска прогресивна линия“ и Елена Христова Василева от ПП „Атака“ не са навършили 21 години. Поради това още на девети март те бяха заличени от своите листи.

ЦИК също така определи печатницата на БНБ за изпълнител на обществената поръчка за изработка и доставка на хартиените  бюлетини.

Една хартиена бюлетина ще струва 0,178 лв. без ДДС. Общата им цена ще е 1,55 млн. лв. Прогнозният тираж на бюлетините е над 7,5 милиона.

До 13 март ЦИК трябва да определи държавите и местата, в които ще бъдат разкрити секции за гласуване.