Общинска администрация – Брацигово съобщава на жителите на Общината, че във връзка с нов случай на положителна проба на COVID – 19 на служител от администрацията, днес 16.03.2021 г. от 12.00 часа дейността на администрацията ще бъде преустановена до 8 часа на 17.03.2021 г.

От 12.30 часа на 16.03.2021 г. ще бъдат проведени засилени дезинфекционни дейности по Алгоритъм предписан от РЗИ – Пазарджик.

„Уважаеми живущи на територията на община Брацигово,Опасността от COVID-19 не е отминала! За борбата срещу коронавируса от най-голямо значение и към момента продължава да бъде спазването на физическа дистанция, дисциплина и стриктна дезинфекция.Не се събирайте по групи и спазвайте обявените мерки от компетентните органи, за да бъдете здрави вие и вашите близки!“ – съобщи кметът на града Надежда Казакова.