Интервю с Димитър Петков, водач на листата на „НФСБ и Воля“ в нашия избирателен район

Г-н Петков, две седмици след началото на кампанията има ли промяна по отношение на нагласите на избирателите?

Категорично – да. Социологическите агенции повишиха двойно за две седмици очакванията си за доверие в „Патриотична коалиция ВОЛЯ И НФСБ“, в която са и БЗНС, и социалдемократи, християндемократи  и радикалдемократи.

Прагматичните послания на широката, народнодемократична  „Патриотична коалиция Воля – НФСБ“  отчитат сложната политическа, икономическа  и здравна обстановка. Това, което заявяваме е, че гарантираме:

· БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА ЗА УЧЕНИЦИ

· БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ПЕНСИОНЕРИ

· БЕНЗИНОСТАНЦИИ СЪС СПРАВЕДЛИВИ ЦЕНИ

· ПОДКРЕПА БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ

· ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПЕНСИИ

· МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ 500 лв.

· МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА 1000 лв.

Конкретно и ясно. Важни стъпки за една по-добра и справедлива  България.

Вие сте човек разбиращ от земеделие, какво трябва да се случи в тази област през следващите години?

За мен, като част от коалицията и представител на БЗНС в нея, е най-важна защитата на основните богатства на района, а и на държавата като цяло  – земята, природата и хората, това са естествените приоритети.

Въпросът е ще има ли реформи в земеделието на България през следващите години или ще продължим по старому да се раздават едни пари, с които нищо не се подобрява, а само се осигурява временно спокойствие на фермерите.

Бъдещия програмен период идва с намерения за големи, фундаментални промени, но докато света и стара Европа са готови, какво правим ние? Зеленото и хуманното са важните думи на следващия период.  Амбициите в областта „околна среда“ са високи. Задължителни са нови екосхеми и засилени условия на контрол. Намаляването на пестицидите, увеличаване на земите оставени на природата за запазване на биологичното разнообразие. Запечатването на въглеродния диоксид в почвата, производството на повече биогаз за намаляване на метана и други газове в животновъдните ферми. Увеличаване на системите за възобновяема енергия.

Екосхемите включват практики  в прецизното земеделие, агролесовъдството и биологичното земеделие.

Необходими са разговори за по-ниско ДДС, други данъчни облекчения за сериозните инвестиции.

Необходима ще е нова техника за обработки, сеитба, реколтиране и нов тип прикачен инвентар. Техника за механично унищожаване на плевелите. Знаем колко сме зле със системите за напояване.

Въпросите пред българското земеделие са много, но те се парират с елементарна тактика да се спират въпросите с раздаване на субсидия.

Един от дългогодишните въпроси  е, какво става с контрабандния внос на продукция? Какво става със стратегията от фермата до трапезата и как се прилага?

Втори въпрос е, какво става с българската гора? Кога ще спре незаконното и неконтролирано изсичане?

Скоро по една от родните телевизии имаше репортаж за добив на злато по речни корита. Едни хора копаят в реките, но държавата се прави, че не знае, не вижда и не чува. Не могла да ги намери.

Какви ли не абсурдни доводи за несвършена работа по опазване на интересите на гражданите и природата на страната.

Фермерите се нуждаят от сериозни инвестиции за да влязат в час с зелените, технологични и цифрови амбиции на ЕС.

Как гарантираме повишаването на конкурентноспособността им?

Сегашната рамка на ОСП се удължи до 2023 година, защото законодателните предложения не приключиха навреме и реално следващия период ще бъде 2023-2027 година, а 2021-2022 ще са преходни години.  

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за гарантиране на земеделието са на разположение на страната  Необходими са национална стратегия и Националните планове, програми за реформи и инвестиции, стратегии за растеж и развитие, но не само написани, а които се изпълняват.

Имате доста лични инициативи в Пазарджишкия край, борсата до Огняново, протестите на свиневъдите, какви ще са следващите  битки?

В отговорите на предишния въпрос се съдържа част от отговора и на този. Много са важните въпроси за региона. Бих желал в област Пазарджик да влязат сериозни инвестиции ( български и чужди). Това е нещо което съм правил и правя. Така се  гарантира устойчивост и растеж на земеделието. Районът се нуждае от модерни, високотехнологични преработващи предприятия. Нуждаем се от регистрация и защита на местни производствени марки.

Нуждаем  се от защита на  прекрасната природа. В района на Велинград, Ракитово, Батак, Пещера и Брацигово се намират най-големите залежи на  качествена българска гора. Необходими са законодателни промени  и строги контролни мерки за запазване на това национално богатство.

Заедно ще успеем. Необходимо е да сме активни. Подаваме ръка за ДОВЕРИЕ.   

Купуването и продаването на гласове е престъпление!