За избирателите  с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия са сформирани  две  подвижни секции. Едната е  с териториален обхват – гр. Пазарджик, с. Ивайло и  с. Црънча,  а другата– с. Хаджиево, с. Синитово и с. Говедаре.

32 избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, са включени да гласуват с подвижна избирателна кутия, предназначена за карантинирани/изолирани лица. Техният брой е, както следва:  в Пазарджик – 23 лица, в Црънча – 5, в Черногорово – 2 и в Юнаците – 2.

В образуваните секции в  Covid-отделенията в Пазарджик-в МБАЛ – Пазарджик“ АД, СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев“ ЕООД, МБАЛ „Пълмед“ ООД – клон МС „Здраве“  и МБАЛ „Хигия“ в избирателните списъци, предоставени от управителите на здравните заведения, са вписани общо 128 лица. Всички новоприети  в тези отделения ще могат да гласуват в изборния ден, тъй като секционната избирателна комисия може да ги дописва.

За предстоящите избори на 04 април 2021 г. в Община Пазарджик са образувани 157 секции, от които 145 основни, 9 специализирани и 3 подвижни секции.

Извънредната епидемична обстановка в страната наложи за пръв път  ръководителите на здравните заведения в Пазарджик,  вкл. в ковид-отделенията, на местата за задържане под стража  и  в домовете за стари хора, да образуват  такъв голям  брой  избирателни секции.

Гласоподавателите в общината, съгласно предварителните избирателни списъци, получени и обявени на определените от кмета места през месец февруари, са 102 877, което е с близо 2500 лица по-малко в сравнение с произведените парламентарни избори през 2017г.

Общинската администрация ще допише в окончателните избирателни списъци, които трябва да бъдат предоставени в рамките на днешния или утрешния ден от ГД ГРАО, 61 лица. Те  са  с дерегистриран постоянен адрес, но притежават избирателни права, съгласно Решение на ЦИК. Ще бъдат заличени  починалите и гласуващите в специализирани секции в други общини,  преди предаването на  списъците на СИК.

До 20.03.2021г.  се приемаха  заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване на друго място.

Общият брой на приетите и електронно обработените заявления за гласуване  по настоящ адрес е 724, което е с 22 заявления за гласуване повече в сравнение с подадените при  предходните избори. Тези заявления се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден, за да могат лицата да бъдат отпечатани  автоматизирано в списъците на секциите си  по настоящ адрес и да отпаднат от списъците на секциите  по постоянен адрес.

 Издадено е  1 удостоверение за гласуване на друго място на кандидат за народен представител, който ще упражни своя вот в друго населено място.

С цел предпазване от заразяване на възрастните хора, настанени в домовете за стари хора  в гр. Пазарджик и в с. Главиница,  бяха образувани  две избирателни секции там. В тях ще упражнят правото си на глас общо 131 лица.

В края на утрешния работен ден след последната обработка на приемо-предавателните протоколи  за СИК Община Пазарджик ще разполага с окончателната информация, относно  броят на  избирателите, които ще могат да упражнят правото си на глас на 04.04. 2021г.