“МБАЛ-Пазарджик“ АД търси да назначи оперативен счетоводител за работа в отдел „Счетоводство“.

Изисквания към кандидатите:

Висше счетоводно – икономическо образование;

Опит на подобна длъжност минимум 2 (две) години;

Познания в областта на счетоводството и данъчното законодателство;

Компютърна грамотност, работа със счетоводен софтуер;

Комуникативност и умение за работа в екип;

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Автобиография – европейски формат

Срок за подаване на документите: 30 април 2021г.

Подаване на документите по електронна поща: mbal_pz_fso@abv.bg