За публична държавна собственост бяха обявени шестнадесет имота, разположени на територията на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик.

Правителството предостави безвъзмездно тяхното управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“ за проект „Модернизация на жп участък Костенец-Септември”.