С решение на УС на Сдружение ЛРД Сокол 1893 – Пазарджик от днес се установяват следните срокове за забрана на всякакъв вид риба във водоемите стопанисвани от дружеството:

Баластриера Динката – забраната е в сила т 15.04.2021г. до 07.05.2021г.

Баластриера Звъничево – забраната е в сила от 10.05.2021 до 31.05.2021г.

Водоем Говедаре остава затворен по време на цялата забрана – 15.04.2021 – 31.05.2021г.

За членовете на ловно-рибарското дружество, дните 8 и 9 май (събота и неделя ) – водоемите остават отворени за риболов, послучай майските празници и свързаните с тях почивни дни. По време на забраните предстоят мероприятия по зарибяване и облагородяване на водоемите.