Кметът на Пазарджик Тодор Попов връчи на „Движение на българските майки” – Пазарджик грамота за благотворителната им дейност в подкрепа на деца в неравностойно положение. Ежегодно майките от Фондацията организират благотворителни базари, на които продават сувенири, картички и изработени от тях предмети, със средствата от които финансират проекти за социализация и рехабилитация на деца и младежи с увреждания, на деца в неравностойно положение и в приемни семейства.

„Искам да изразя своето отношение на уважение към дамите, които организират базарите в подкрепа на децата. Ценя хората, които имат отношение, било то към чистота на града ни или други инициативи, а Вашата е една от най-смислените, защото правите нещо важно и полезно. Много малко от нас си дават сметка каква нужда от помощ имат тези хора. Само този, който се грижи за дете в неравностойно положение, знае колко усилия, колко внимание, колко енергия и колко лишения иска да се грижиш за такова дете. Така че всичко това е подкрепа, надежда и отношение, от което те имат нужда. Аз бих искал да засвидетелствам своето лично отношение на благодарност за това, което правят и чисто институционално като Община да им кажем, че те не са сами в тази тяхна инициатива и ние като местна общност ги подкрепяме”. Това заяви кметът Тодор Попов преди да връчи лично дарение за инициативата на Движение на българските майки – Пазарджик.

„Искам от Пазарджик да излизат позитивни новини. Вглеждането в лошото в никакъв случай няма да ни помогне и да е полезно за нас. Трябва да се вглеждаме в добрите неща, да виждаме с какво и как можем да помогнем, за да стане по-добре, да бъдем полезни. Това винаги се връща рано или късно в живота. Затова трябва да сме позитивни, да сме хора със самочувствие и на второ място трябва да правим добри неща – това носи удовлетвореност,  вътрешен мир и покой, че днес си свършил едно добро дело”, каза още кметът Тодор Попов, споделяйки, че е радостен от факта, че днешната инициатива е добър старт на седмицата, която води към Великден.

От името на „Движение на българските майки” Вера Николова и Петя Тодорова благодариха за подкрепата и вниманието от страна на Община Пазарджик. „Вече 14 години Община Пазарджик ни подкрепя в нашата благотворителна дейност. Пазарджишката общественост ни подкрепя,  медиите също, Общината във Ваше лице, както и всички училища и детски градини се включват и изработват благотворително сувенири, картички, които ние продаваме, за да съберем средства за нашата кауза за децата в неравностойно положение и настанените в домове”, заяви Вера Николова при получаването на грамотата.