Вместо последния четвъртък на месеца, този път местните депутати ще заседават на Велика сряда и то не в концертната зала, каквато беше практиката през последните месеци, а в пленарната зала на общината. Началото на заседанието по традиция ще започне в 14:00 часа, а в дневния ред на съветниците са включени 33 точки – 32 редовни и последната 33-та – питания.

След точките, заложени за разглеждане са частично освобождаване от ТБО на задължени лица, собственици на нежилищни имоти, на територията на община Пазарджик и разходване на отчисления по чл. 64 от ЗУО. Предстои разглеждането и на точка, свързана с таксиметровия превоз на пътници на територията на Община Пазарджик, както и даване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за „Патронажна грижа+“ за възрастни хора и лица с увреждания.

Съветниците ще гласуват и предложение за предсрочно прекратяване на концесионен договор за язовир в землището на с. Тополи дол, местността „Динкина гора“.  Съветниците ще трябва да изслушат и обобщен доклад по годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2020-та година.