ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ

възнагражденията на членовете на СИК участвали в Парламентарни избори на 04 април 2021 г.

27 април 2021

Секция № 1  до №  40

Секция   № 151 до  № 172

28 април 2021

Секция № 41 до № 76

Секция № 173 до № 191

29 април 2021

Секция № 77 до № 94

Секция №1 92 до № 206

Възнагражденията ще се изплащат

от 9.00 ч. – до 12.30 ч. и от 14 ч. – до 17.00 ч.

в Центъра за информация и услуги на гражданите  

на бул.”България” №2  гр.  Пазарджик