Допустим брой на такситата и нови минимални, и максимални цени на таксиметровите превози в Пазарджик ще гласуват общинските съветници на редовното си заседание за април, което ще се състои утре.

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона на автомобилните превози и Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници общинските съветници  ще трябва да вземат решение за определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Пазарджик, реда и условията за разпределение на общия брой на автомобилите между превозвачите, както минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

В проекторешението на бащиците е записано, че максимално допустимият брой на таксиметровите автомобили, които да работят на територията на Община Пазарджик ще бъде определен на 300. Предвидените минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Пазарджик са дневна тарифа – 0,70 лв. за километър пробег и 0,75 лв за нощна тарифа. Максималните цени, на които могат да возят различните превозвачи не могат да надхвърлят 1,40 лв. за километър пробег, дневна тарифа и 1,70 лв. за нощна тарифа.

Първоначалната такса, както и цената за минута престой не може да надвиши 50 % от цената на 1 км./пробег по съответната тарифа.

Гласуването на промените е залегнало като точка четири на предстоящата сесия на ОбС в сряда.