На 29 април в Пещера имаше от всичко по много : слънце, настроение от идващите празници, красота, чисти улици, спретнати хора, деца и детски усмивки.

На обществено достъпната детска площадка за игри, общуване и спорт в двора на ПГХВТ “Ат. Ченгелев” бяха кметът Йордан Младенов, зам.-кмета Гълъбина Карамитрева, Галя Стоянова- секретар на Община Пещера и представители на фирмите изпълнители: строителя „ Братя Пашкулеви“ ЕООД и на строителния надзор „Алфабет Консулт“ ЕООД.

Повод за празника стана успешното приключване и реализирането на обект „Изграждане на обществено достъпна комбинирана детска площадка за игри, общуване и спорт в двора на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“.

Площадката се разполага на 360 кв.м., в нея функционално са разположени люлки, катерушки и пързалки с обособени зони за различните възрастови групи.

Нови пейки, тартанови настилки до атрактивните детски съоръжения, оградни елементи и подходящо осветление. Така изглежда първата в историята на Пещера детска площадка в този район.

 Изградената площадка е в съответствие с Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и с всички европейски изисквания за безопасност. 

Площадката е финансирана от Община Пещера и е на стойност 43 200 лв.