Изпълнителният директор на „Биовет“АД – Ангел Желязков, кметът на Община Пещера – Йордан Младенов, строителният предприемач Ангел Пашкулев и директорката на ОУ“Патриарх Евтимий“ – Калинка Павлова се срещнаха в училището, а повод за събитието стана символичното предаване на новата ограда в ръцете на педагогическия екип на школото.

Шестдесет години след построяването на училището, познато на по-възрастните пещерци и като „Великият Октомври“, учители и ученици се радват на новите придобивки.

Ремонт на оградата не е бил правен в последните четиридесет години, разказват пещерци. С течение на времето тя се рушала, докато дворът станал достъпен, както за недобросъвестни хора, така и за скитащи животни.

Праговете на класните стаи днес са изтрити от обувките на хиляди деца, получили своето образование в сградата. Нови мебели, интерактивна дъска, обновени чинове – това са само част от нововъведенията в училището. Тепърва предстоят още много положителни промени, а за част от тях разговаряме с директорката Калинка Павлова.

Г-жо, Павлова, през тази година училището има юбилей, вие го отбелязахте с онлайн концерт, планирате ли и други събития?

Да, все още таим надежда, че до края на годината ще можем да отбележим и присъствено своя юбилей. Правим планове, но всичко зависи от това как и кога ще бъде овладяна пандемията, защото здравето на децата е най-важно и за нас, техните преподаватели.

Вече е напълно изградена новата ограда на училищетото ви, как се случи това?

Животни преминаваха и през двора на училището

На 25 февруари започна дългоочакваното поставяне на ограда на училищния двор и прилежащите терени на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. Това се случи с помощта и благодарение на любезното съдействие на „Биовет“. За много хора е странно, че поисках да бъде направена ограда. Смятаха, че може и така. Получих подкрепата на своя екип това да бъде едно от първите неща, които ще направим, поради няколко причини. Първата от тях е, че живеещите около училището хора бяха решили, че нашият двор е място за складиране на отпадъци.

Имаше прогнил бус, каросерия на камион, дървен материал, различни видове непотребни вещи. Благодаря на Районното управление на МВР в Пещера, защото след тяхната намеса голяма част от тези вещи бяха премахнати. Спря и паркирането на лични автомобили в двора, който се беше превърнал в безплатен обществен паркинг. Съседите бяха свикнали да оставят колите си вечер, а някои и дни наред. Това пречеше на учебните занятия по физкултура, както и на самите деца да играят в междучасията. Другата причина бяха набезите от домашни животни. И сега можете да видите през оградата, че хората си пускат домашни животни – крави, кози, овце да пасат на хълма над училището. Тези животни влизаха по-рано в територията на училището и пасяха под прозорците. Заедно с тях „приютявахме“ и бездомни кучета. Всичко това вече е минало и ние бихме искали да благодарим на ръководството на „Биовет“ АД за оказаното съдействие. Без тяхната намеса оградата нямаше да я има. Изпълни я фирмата на г-н Пашкулев. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ е разположено на най-големия училищен терен в града от близо 18 дка. В него са включени, както сградата на училището, физкултурния салон, спортната площадка и училищния двор, така също и зелени площи и гориста местност от около 13 дка, които са подходящо място за наблюдения, преживявания от пряк контакт и непосредствено общуване с природата за учениците. Освен ограда вече имаме и работещи дворни врати, което също е много важно.

Планирате ли облагородяване на зелените площи?

Да, това влиза в нашите планове, ние искаме да създадем тук биоградина, дори кандидатствахме със свой проект по ПУДОС, но тази година не получихме одобрение. Надявам се това да стане през следващата година. Искаме да създадем една добра среда за отдих на учениците по време на междучасията, а също така и място, където децата да могат да четат на открито или да се занимават с творчески дейности.

ОУ „Патриарх Евтимий“ е единственото иновативно училище в Пещера, в какво се състои иновацията, която прилагате?

Ние сме иновативно училище по отношение на учебното съдържание. Това ще рече, че наши преподаватели разработват планове и прилагат  изучаване на три нови учебни предмета – „Родолюбие“, „Здравно и екологично образование“ и „Интеркултурно образование“, това е заслуга на предишната директорка г-жа Ацинова. Ние работим съвместно с още две училища, те се намират в Копривщица и Хасково, и двете носят името на Любен Каравелов. Като ние черпим от опита на иновативното училище в Копривщица, а ще предадем своя на неиновативното училище в Хасково, за да може и те да си направят своите планове за иновации и след време да влязат в списъка на иновативните училища. Нещо, с което държа да се похваля е нашият училищен вестник. Благодарение на г-жа Джинина, нашите ученици описват своето ежедневие и важните неща, които се случват в нашето училище.

ИСТОРИЯТА

Основно училище “Свети Патриарх Евтимий” е наследник на създаденото през 1960 г. Основно училище „Великият октомври“. На 30.10.1990 г. се преименува приемайки името на книжовникът и патриарх от Второто българско царство.

Първата копка е направена през лятото на 1959 г. Открива се на 7.09.1960 г. Сградата не е напълно довършена, но започват учебните занятия още през първата учебна година 1960-1961. На два от етажите се учи, на другите два строителите продължават да работят.

Директор до 1968 г. е Никола Маринов, след него до 1972 г. е Сава Паунов, а след това Тодор Захариев. В завършен вид училището има 16 класни стаи. През 1977 г. има 16 паралелки с 505 ученика, а през 1980 г. – 12 паралелки с 420 ученика.