Днес отбелязваме Светли вторник. Според Евангелията в този ден се отдава почит на Света Богородица. Плачейки, Божията майка остава край празния гроб на Спасителя с единственото желание да разбере къде са отнесли тялото му.

С това библейско събирие се свързват и събития, които са се случили след Христовото възкресение – явяването на възкръсналия Христос на учениците и четиридесетдневното му общуване с тях на земята, преди да се възнесе на небето.

През Светлата седмица се благославят светиите: в понеделник апостолите, във вторник и сряда – Богородица, архидякон Стефан и св. Андрей. На Светли четвъртък се благославят Светите апостоли Йоан и Яков, в Светли петък – Свети апостол Петър, а в Светла събота – Свети Йоан Кръстител.

Неделя се нарича Томина. Тогава се почита Свети апостол Тома, който не повярвал във Възкресението на Христос, докато не го видял сам и не пипнал раните му от гвоздеите на кръста. Когато му се явил, Иисус му казал: „Блажени са тези, които, без да видят, са повярвали“.

По време на Светлата седмица не се извършват венчавки, тъй като това са празнични дни, посветени на Христовото възкресение и никакви други тържества не са редни. Не се и пости.

В миналото през Светлата седмица жените повторно боядисвали яйца, които раздавали. Според древно поверие, раздаването на червени яйца предпазвало душите на мъртвите от превъплъщаване.

Християните се поздравяват с „Христос Воскресе“ до Петдесетница, когато се е родила Светата църква.