ДО

БИБЛИОТЕЧНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

В РБ „НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ”,

ЧИТАЛИЩНИТЕ И

УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК                                                  

Уважаеми библиотечни специалисти,

Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай Деня на библиотекаря.

Не случайно 11 май е Вашият професионален празник, това е денят на светите братя Кирил и Методий, създателите на нашата азбука, която озарява всички ни със светлината си.

Пазете тяхното дело, предавайте книгите на бъдещите поколения!

В храма на литературната съкровищница – Библиотеката – работите Вие, съвременните будители, които със своята инициативност пазите и развивате традициите.

Посрещайте с увереност предизвикателствата, които отправят новите технологии и откривайте нови перспективи пред читателите си!

Продължавайте да реализирате проекти, които да превръщат библиотеките в съвременни центрове за информация и общуване, и успешни партньори в информационния обмен.

Бъдете все така всеотдайни в благородното си дело!

Желая Ви здраве и творческо вдъхновение!

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:

                                          ТОДОР ПОПОВ