Централната избирателна комисия излезе с решение за състава на РИК – Пазарджик. До това се стигна след като на провелите се на 15 май консултации в областна управа, не се стигна до компромисно решение от страна на представителите на парламентарно представените партии. Районната избирателна комисия влиза в правомощията си утре.

Ето и какъв е съставът определен от ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Методиева Грозданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Стефанова Цонова
СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова
Красимира Спасова Пейчева
Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева
Ростислав Ангелов Венчев
Атанас Петров Петров
Васил Стефанов Мезов
Али Ахмедов Чешмеджиев
Иванка Василева Гатина
Стойко Николов Власев

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.