24-и май е ден, в който с гордост се прекланяме пред съкровената служба и делото на светите братя Кирил и Методий!
Ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!
Днес с особено вълнение поднасям поздрав към всички учители, ученици, жреци на перото и словото, на всички, които внасят живот в духовната култура – бъдете здрави и нека с гордост, дързост и светлина в душите съхраним стремежа към вечността!
Тодор ПОПОВ,
кмет на община Пазарджик