На редовното заседание на ОбС – Пазарджик този четвъртък местните депутати ще трябва да решат кой ще поеме руля на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик”. През последните няколко години, след пенсионирането на дългогодишния директор на здравното заведение д-р Никола Пенчев, специализираната болница се управляваше от велинградчанина д-р Румен Аврамов.

Поради силно влошеното му здраве обаче и необходимостта от дълго последващо лечение, данни за което са постъпили в общинската администрация от д-р Антоан Дончев, лекувал колегата си в реанимационното отделение на болница в гр. Велинград и съгласно издадената от „МБАЛ-Велинград” ЕООД епикриза се налага в четвъртък да бъде потърсен негов заместник.

Всъщност Общинският съвет следва да вземе решение относно управлението на едноличното дружество с ограничена отговорност, каквото е специализираната болница, като освободи като управител, избере временно управляващ на лечебното заведение, но за не повече от 6 месеца, съгласно чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, предложението е на поста на д-р Аврамов временно да бъде назначена д-р Костадинка Сотирова.