Двудневен курс по дигитализация на комуникациите-онлайн маркетинг на библиотечните услуги ще се проведе на 27 и 28 май т.г. в Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“. В него ще участват 15 библиотечни специалисти от културната институция и техни колеги от читалищата в областта. Лектор е Наталия Георгиева, а курсът е включен в годишната програма на библиотеката за повишаване квалификацията на библиотечните специалисти.

Социалните медии промениха традиционното общуване и наложиха нови модели на взаимотношения с различните аудитории. В среда, доминирана от интернет, онлайн маркетингът е един от най-мощните комуникационни инструменти за популяризиране и утвърждаване на позитивен публичен образ на библиотеките като институции, предоставящи достъп до информационни ресурси и богато портфолио от услуги.

Курсът представя новия модел на общуване с потребителите на библиотечни услуги, обусловен от дигитализацията на комуникациите. Фокус на обучението е онлайн маркетингът като средство за позициониране и популяризиране на библиотеките в конкурентна онлайн среда.

Основните теми, по които ще бъдат обучавани библиотекарите, са „ Стратегии за представяне на библиотечни и информационни услуги“, „ Маркетингът като концепция и практика“, „Библиотечните услуги като маркетингов продукт“, „ Онлайн маркетинг на библиотечни услуги: социалните медии отблизо“, „ Как да пишем в социалните медии“ и „ План за онлайн маркетинг на библиотечни и информационни услуги: логическа матрица.