Близо две хиляди квадратни метра ще закупи Община Пазарджик от Веселин Шуманов, за да разшири Гробищния парк на областния град. Земята е земеделска и до момента нейното трайно ползване е било нива. Новата територия е нанесена в кадастралната карта и регистрите на града.

Общината ще купи имота на цена от 9 670 лева. Решението бе взето на днешното заседание на Общински съвет, а съветниците упълномощиха кмета Тодор Попов да извърши процедурата по закупуването на имота.

„Тия малки парцелчета, които купуваме сега, са палиативно решение, но ще помогнат да закърпим положението до края на годината“ – каза кметът. „А от следващата година вероятно ще прехвърлим Гробищния парк през канала, който минава в долната част, в посока Добровница и ще го разширим с още територии, които да ни дадат възможност за едно по-дългосрочно решение. Рано или късно всички ще отидем нататък, затова трябва да сме далновидни. Даже от есента смятам, че е удачно да тестваме как ще се приеме стена за урни. Ние нямаме такава услуга, но в Пловдив и София има. Нямаме и традиция да кремираме покойните, но да видим как ще се приеме, хората да знаят, че има и такава възможност“.