В РЗИ – Пазарджик се проведе работна среща със здравните медиатори от област Пазарджик.

На срещата служители от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ представиха последните нормативни изисквания, свързани с удължената епидемична обстановка в страната, актуалните противоепидемични мерки, необходимостта от обхващането на по-големи групи от населението с ваксини срещу COVID-19 с цел превенция възникването на нови пикове в разпространението на инфекцията.

Приоритетно се обсъдиха имунизациите на лицата, попадащи във фаза V на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, а именно уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

Дискутирани бяха проблеми, нагласи и действащи стереотипи, свързани в ваксините и теренната работа на здравните медиатори.