Малко хора подкрепиха днес инициативата на велинградското сдружение „Нилет“ за почистване на крайбрежието на язовир „Батак“. От Пещера се отзоваха седем човека – всички от риболовното сдружение „За Стара река“, независимо от факта, че много пещерци обичат да ходят на риболов край язовира.

Събраните количества смет ще бъдат извозени на отредените за това места, а организаторите апелират да се поддържа чисто, защото природата няма как сама да събере всички останки от пикници и риболов. Днес държавите по света отбелязват Световния ден на околната среда. Всяка година той протича под знака на тема, привличаща вниманието върху актуален екологичен проблем. През тази година денят е посветен на възстановяването на екосистемите и ще се съсредоточи върху връзката между хората и природата.

Два дни по-рано уникално състезание по улов на щука на спининг се проведе на язо­вир „Батак“ и събра 72 ен­тусиазирани риболовци от цялата страна, включително и деца. Организатори бяха сдруженията „Fishing Zone“, „Олимпик 2002“ и „Нилет“. Турнирът, наречен Savage Gear Pike Open, се проведе в района на Контрастената, но нямаше ограничения при обхода по бреговата ивица.

В продължение на 6 часа спинингистите положиха максимум усилия, но в слън­чевия и спокоен ден хищ­ниците очевидно не бяха в настроение и изобщо не погледнаха към предлагани­те разнообразни примамки. И понеже риба така и не се хвана, предвидените пре­дметни награди бяха раз­пределени чрез жребий.

Събраните средства от таксата за участие се пре­доставят на сдружение „Нилет“, което се грижи за опазване на язовир „Батак“ от бракониерски посегател­ства – да ги разходва по свое усмотрение в защита на един от най-красивите ни язовири.