„Пътуващата лаборатория“ на ПГХХТ проведе демонстрация в IV Основно училище „Христо Смирненски“, град Пазарджик. Елисавета Недкова – учител по химични технологии, заедно със свои ученици от 9а клас, специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ бяха гостоприемно посрещнати от г-жа Елена Трифонова – учител по ХООС в основното училище.

Възпитаниците на ПГХХТ демонстрираха прехода от знания към умения, от обучение към учене, от „стандартен“ учебен час към ключови компетентности. Какво е компетентност? Понятието компетентност произлиза от латински език (лат. competens,-entis – „способен“). Компетентностите се определят като динамична съвкупност от знания, умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение.

Свързват се основно с поведението на личността – не сами по себе си знания или умения, а подходящи поведения, демонстрирани в конкретни учебни ситуации и необходими за постигането на резултати в конкретна дейност, или при определена професионална роля. За тази цел учениците на ПГХХТ демонстрираха умения, които изискват прилагането на практика на знания, които са развити чрез качествено учене.

За начало учениците от 7 клас с наставленията на г-жа Трифонова и Недкова направиха експерименти свързани с класификацията и свойствата на химичните елементи и техните съединения, разпознаваха, анализираха, дефинираха и обясняваха химичните опити. След което възпитаниците от ПГХХТ демонстрираха „запалващата“ страна на химията, която доведе до много усмивки и нетърпение в седмокласниците да опитат и те самите.

Пред публиката младите химици демонстрираха: „Дим без огън“, „Запалване на спиртна лампа, без кибрит“, „Хамелеон“, „Слонска паста“, „Кървящ пирон“, „Вулкан“, „Дух от бутилката“, „Горяща ръка“ и други. Комуникативните и професионални компетенции на учениците от „Химията“ приобщи, насърчи и заинтригува възпитаниците на г-жа Трифонова да се докоснат и видят химията чрез любимите им експерименти.

Г-жа Галина Барова – директор на ОУ „Христо Смирненски“ поздрави участниците и гостите за добрата работа.