От няколко години насам в общината ни съществува сформиран доброволчески отряд за реагиране при кризисни ситуации от различен произход. Отрядът си има и име „Актив“ и своя емблема. В него членуват символично осем души, предимно младежи, които се включват в различни акции като пожари, наводнения, други природни бедствия, дори и издирване на хора загубили се в планината. Всички те са екипирани и преминали през задължителна подготовка.

Тази година по покана на отряда в Брацигово гостуваха председателят на Националната асоциация на доброволците в Република България д-р Ясен Цветков и г-н Стелиян Хараланов – член на УС на асоциацията. д-р Ясен Цветков изнесе някои данни за мрежата на доброволческите отряди в страната и сподели положителен опит видян у нас и в чужбина. Според него до края на годината във всяка община в България с население до 20 хиляди души трябва да има сформирани доброволчески отряди за гасене на пожари, като най-често срещано природно бедствие. Вече има създадени подобни отряди в 211 общини, остават в още 29 общини.

Общо броят на доброволците в страната е 2945, като половината от тях са минали всички специализирани курсове, вече са получили и облекло. Министерство на финансите е предвидило и субсидия за общините, които имат доброволчески отряди, те ще бъдат 1000 лева за дрехи, 200 лева за облекло и 300 лева за обучение.

Председателят на Националната асоциация на доброволците в Република България д-р Ясен Цветков даде висока оценка на работата на пожарникарите, полицията, горските и военните в община Брацигово при овладяването на различни природни бедствия и кризисни ситуации. Бяха обсъдени възможностите за развитие на доброволчеството в града и бъдещото сътрудничество между общинското доброволно формирование и НАДРБ.

 

На срещата присъстваха кметът на община Брацигово г-жа Надежда Казакова, секретарят на общината г-н Йордан Павлов, директорът на дирекция „Специализирана администрация“- инж. Анелия Методиева, началникът на РСПБЗН – Пещера главен инспектор Димитър Миразчиев, служители на Общинска администрация и доброволци.