Снимка: Архив

Кметът на Пазарджик Тодор Попов стартира днес изграждането на обект „Приют за лица“, гр. Пазарджик по проект „ Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“, по програма „Региони в растеж“. През есента обектът трябва да бъде приключен и ще посрещне първите си обитатели точно тогава, когато ще започнат и първите животозастрашаващи студове. Приютът за бездомни ще се намира на ул. „Васил Априлов“ в областния град.

Домът за бездомните е с капацитет от 25 човека, които са навършили пълнолетие. „Винаги съм казвал, че за интелигентността на едно общество се съди по отношението му към децата, възрастните хора и тези, които в една или друга степен са станали социални аутсайдери и имат нужда в някакъв момент от подкрепа и подкрепата, която ние ще им дадем, е да ги настаним за определен период от време тук”. – заяви кметът на Пазарджик Тодор Попов по време на церемонията „Първа копка”.

Изпълнител на проекта е „Заводски строежи – ПС-Пазарджик” АЕД, а надзорът е възложен след спечелена процедура на „Гранд Пешев” от Пловдив.

„С този проект ние затваряме цикъла по старата програма „Региони в растеж”, общината се възползва максимално и това е последният проект, който реализираме по тази програма”, допълни още Тодор Попов.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352.68 лв., от които 232 402.90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949.78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.