ИМС ФОРИНВЕСТ ООД  търси да назначи

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Контролира нормалното функциониране на електрически­те мрежи и инсталации.

2.Поддържа и осигурява нормалното функциониране на  съоръженията в производството;

3.Извършва всички видове ремонтни работи по електричес­ката инсталация,

както и на  апаратури, уредби, табла , прибори,машини.

4.Контролира работата и изправността на противопожарни­те съоръжения и табла.

Изисквания:
Средно електротехническо образование и придобита квалификация по електробезопасност/ Минимум трета квалификационна група/.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

Нетно възнаграждение 1200 лв.

Трудов договор
Организиран служебен транспорт до работното място

Коректност и сигурност в дългосрочен план

За контакт: 0878865101