Конкурс за идеен проект на архитектурно-художествен елемент в градската среда ситуиран на главната пешеходна алея в центъра на Брацигово е обявен от Камарата на архитектите в България – Регионална колегия София област и Община Брацигово.

Крайният срок за предаване на конкурсните работи е първи септември, а изборът на най-добрия проект ще се проведе от 9-ти до 11-ти септември 2021г. в гр.Брацигово.

Целта на конкурса е да се създаде проект за иновативен и естетитически издържан архитектурно-художествен елемент, който да допълва пространствената рамка на пешеходната алея в града, превръщайки се в своеобразен символ и нов знаков елемент, носейки послание свързано с темата на архитектурния форум „Каменния поток на времето“- смисълът на творческата следа, която провокира, стимулира, възражда и променя.

Проектът следва да кореспондира с пространствената зона, като се вписва хармонично в околната среда на алеята и сградите около нея. Освен с декоративно, проектната разработка може да има и функционално предназначение по преценка на авторите, спазвайки техническите изисквания и условия в заданието.

Проектът класиран на първо място ще бъде реализиран и поставен на предвиденото място в главната пешеходна алея на града, като организаторите си запазват правото да не се присъжда награда, ако журито не стигне до окончателно единодушно решение.

С участието си в настоящия конкурс участниците изрично се съгласяват, че Община Брацигово придобива прехвърлимите имуществени авторски права върху наградените проекти и може свободно да ги запази и използва при спазване на изискванията на закона, както, и че Община Брацигово има правото да премести, премахне или използва по друг начин реализираното в следствие на проекта без да информира автора.

Неотчуждимите авторски права върху всяка част от проекта остават собственост на проектанта.

При използване на проекта победител за изложби, публикуване в пресата, архив и други, авторът задължително се споменава.