По време на днешното си заседание Районната избирателна комисия определи номерата на секциите, в които могат да гласуват хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването от Стрелча, Сърница, Велинград, Брацигово, Пещера и Пазарджик.

За хората с увредено зрение, които имат възможност да се придвижат до изборната секция по постоянен адрес, трябва да бъде осигурена стая на партерен етаж, близо до входа на сградата.

Машината за гласуване не е пригодена за разчитане от хората с увредено зрение и те имат право на придружител, който да им помогне с гласуването. Хората с увреждания, които имат нужда от помощ, сами избират своя придружител. Ограничение има само в това, че един човек може да е придружител най-много на двама души.

Гласоподавателите с увредено зрение не представят ТЕЛК, ако гласуват в специалната стая, определена за хора с увреждания. Секционната избирателна комисия (СИК) не бива да изисква от тях документ за здравословното им състояние.

Те трябва само да се легитимират с лична карта и да попълнят декларация, която ще им дадат от СИК, с която удостоверяват, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Незрящите, които не могат да излизат от дома си, могат да се възползват от услугата подвижна избирателна кутия.

Заявлението се подава до кмета на общината, района или кметството по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако човекът вече е включен в списъците по настоящ адрес.

За гласуване с подвижна кутия към заявлението се прилага и копие от ТЕЛК.

Хората, които ще се възползват от тази услуга, ще бъдат посетени в изборния ден в дома им от членове на СИК, които трябва да осигурят и тайна на вота.

На територията на община Стрелча – СИК №133200001 – гр. Стрелча, пл. „Дружба“ №1, Пенсионерски клуб към НЧ „Просвещение – 1871“.

На територията на община Велинград:

 • СИК №130800006 – гр. Велинград, бул. „Съединение“ №139 (ЦДГ „Радост“)
 • СИК №130800013 – гр. Велинград, кв. Лъджене, бул. „Хан Аспарух“ № 11 (Клуб на пенсионера)
 • СИК №130800018 – гр.Велинград, кв.Чепино, ул. „Добри Чинтулов“ № 4 (ЦДГ „Еделвайс“)
 • СИК №130800039 – с. Драгиново, ул. „Кирил и Методий“ № 1 (СУ „Методи   Драгинов“, ет.1)
 • СИК №130800044 – с. Света Петка, пл. „Лютово“ № 2, ет.1 (сградата на кметството)
 • На територията на община Сърница – СИК №133900001 – гр. Сърница, ул.„Свобода“ № 13 (Клуб на пенсионера)
 • На територията на община Брацигово – СИК №130600003 – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов“ № 1
 • На територията на община Пещера – СИК № 132100001 – гр. Пещера, ул. „Младост“ №10 (НУ „Михаил Куманов“, ет.1)
 • На територията на община Пазарджик определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №131900001  – гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“№ 3 (Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900002 – гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“ № 3 (Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900011 – гр. Пазарджик , ул. „Ал. Стамболийски“ № 16, ет. 1 (Клуб на инвалидите в България)
 • СИК №131900029 – гр. Пазарджик, ул. „Болнична„ № 19 (Дом за стари хора „Гавраил Кръстевич“)
 • СИК №131900063 – гр. Пазарджик , ул. „Пирдоп“ № 1 (ЕГ „Б. Брехт“)
 • СИК №131900064 – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ №1 (ЕГ „Б. Брехт“)
 • СИК №131900075 – гр. Пазарджик , ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900079 – гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК № 131900013 – гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900067 – гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900068 – гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900069 – гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900087 – гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900038 – гр. Пазарджик, Клуб на пенсионера № 3, ул.“Д. Греков“/моста на „Лютата“/
 • СИК №131900088 – гр. Пазарджик, ул. „Росица“ № 42 (Клуб на пенсионера №4)
 • СИК №131900185 – с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,
 • СИК №131900186 – с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,
 • СИК №131900191 – с. Черногорово, НУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • СИК №131900180 – с. Огняново, Ритуалната зала на Кметството

Пред гореспоменатите секции да се поставят указателни табели и други обозначителни знаци, съгласно Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК, РИК – Пазарджик.

Телефоните и адресите на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден, както и датите и часовете, в които се приемат заявки да се публикуват на интернет-страницата на РИК Пазарджик.