Днес, 28 юни 2021 г., Албена Кузманова встъпи в длъжност като административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик. Тя беше избрана с решение на Прокурорската колегия на ВСС на 16 юни 2021 г.  Прокурор Кузманова  има над 22 години юридически стаж.

Професионалната си кариера започва през 2000 г., като заема длъжността следовател в Окръжна следствена служба – Пазарджик, на която е била и заместник-директор. Албена Кузманова е била прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, в Софийска градска прокуратура, инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив и заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пазарджик.