Районната избирателна комисия извърши проверка на сигнала подаден от Борислав Лазаров от Елшица относно това, че помещението в сградата на читалището, където ще се помещава двадесета изборна секция не е годно за употреба. Проверката е установила, че лампите в помещението са изключително слаби и недостатъчни, за да осигурят добро осветление, а два от прозорците са неотваряеми. С оглед на високите температури, които се очакват в изборния ден, РИК задължи кметът на община Панагюрище Никола Белишки да осигури нови лампи за осветление на помещението. В случай, че прозорците не могат да бъдат отремонтирани до деня на изборите, за помещението трябва да бъде осигурен вентилатор.

Това е втората част от сигнала на Лазаров. По първата част на сигнала РИК Пазарджик се е произнесла с Решение №138/02.07.2021г.

РИК указа на кмета на Панагюрище да направи график за пробно гласуване