Над петдесет души от всякаква възраст се събраха днес пред сградата на Административния съд в Пазарджик, в знак на протест срещу решение взето преди седмица. То касае изграждането на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци в ПИ 062001, местност „Кичук чал“, в землището на Синитово, а площадката ще бъде създадена и ползвана от „Солар Парк Тракия“ ООД.

ПРЕДИСТОРИЯТА

Още преди две години стана ясно, че „Солар Парк Тракия“ ООД иска да прави площадка за отпадъци край Синитово и да добива мрамор в околностите на селото. Това предизвика вълна от недоволство сред жителите и те инициираха провеждането на референдум. Всички гласували отговориха с „Не“ на въпросите:

  1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на село Синитово?
  2. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изменение и разширение на инвестиционно предложение„Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на село Синитово? 
  3. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на кариера за добив на мрамори“ да бъде реализиран в землището на село Синитово? 

Референдумът се състоя в един и същи ден с местните избори – 27 октомври 2019 г.

Три седмици по-късно той  бе обявен за нелигитимен от Административен съд-Пазарджик. Това се случи по жалба от Областния управител на област Пазарджик Стефан Мирев, който оспори решението на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, с което са обявени резултатите от гласуването на проведения референдум касаещ изграждането на площадка за третиране на отпадъци и добив на мрамор от землището на селото.

Решението на съда тогава се базира на факта, че не са спазени процедурни срокове по закон. Искането за провеждане на референдума е трябвало да бъде одобрено от общинския съвет в срок от 45 до 60 дни преди провеждането на референдума. Решението на ОбС – Пазарджик обаче е взето едва 39 дни преди датата 27 октомври 2019 г.

Съдът посочва, че изискването не е формална, а строго регламентирана процедура, която гарантира упражняване на правото на гражданите за участие в местното самоуправление. При установените процесуални нарушения, съдът счита, че производството е опорочено, поради което следва да бъде отменен оспореният административен акт. По този начин се дава шанс на „Солар Парк Тракия“ ООД да инвестира в обекта.

Като капак на всичко РИОСВ излиза с решение, че за построяването на площадката не се изисква ОВОС. Мотивът на Инспекцията е, че става дума за площадка за неопасни отпадъци.

ТОВА РЕШЕНИЕ Е ОСПОРЕНО В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

от Сдружениет ос нестопанска цел „Еко Синитово“, Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО, и „Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция“. На 1 юли тази година, съдът излиза с решение, че отхвърля жалбата на трите неправителствени организации. Решението е подплатено с десетки аргументи – ТУК, но това не удовлетворява хората.

ТАКА ДНЕС ТЕ СЕ ИЗПРАВИХА ПРЕД СГРАДАТА НА СЪДА

Кметът на селото Борислав Алексиев също бе сред протестиращите. Чуйте, какво разказа той.