Във връзка с изпратената съвместна подписка на жителите от четирите села ви информирам, че вече получихме отговор от ЕВН,който са насочили поставените от нас въпроси към ЕРЮГ по компетентност, съобщи кметът на Дебращица Латинка Вълчева.

Областният управител на Област Пазарджик г-н Иван Васев разпорежда да се извърши проверка по случая и да се предприемат адекватни мерки за отстранване на проблема.

От ЕРЮГ ни отговарят, че в ремонтната програма на ЕРЮГ за периода 2021-2022 г. е включен проект за ремонт на основна част от електропровод „Варвара“, като планираните мерки включват подмяна на стълбове, саниране на съществуващи, както и подмяна на изолатори и съществуващите накладки с такива от нов тип. – допълва Вълчева.