Ваня СТЕФАНОВА,
Община Брацигово

Днес, 2 август 2021 година, бе поставено началото на укрепването на свлачище по пътя Козарско–Жребичко на територията на община Брацигово. Първоначално събитието е регистрирано на 23.03.2015г. Тогава, в резултат на изключително тежки атмосферни условия и обилен снеговалеж се образува снежна покривка с дебелина 1,30 м.

При последващо топене на снеговете се получават огромни количества води /подпочвени и надпочвени/, които създават условия за образуване на свлачища. По отсечката от главен път PAZ 2045 между селата Козарско и Жребичко се образува огромно свлачище, което затваря тогава пътя между двете села. Съществува реална опасност от пропадане на пътя, по който вече има силно изразени пукнатини. За село Жребичко това е и единствената връзка със света.

Община Брацигово кандидатства за обезопасяване и изграждане на участъка и с ПМС №250/04.09.2020г. за обект „Укрепване на свлачище на път PAZ 2045 /III-375/ – Исперихово – Козарско – Жребичко“ са осигурени финансови средства в размер на 511 263лв. От които за проектиране – 55080 лв. с ДДС, за СМР – 436 560 лв. и за авторски надзор – 9960 лв.

Финансирането е осигурено на база входиране на преписка в МКВП за осигуряване на средства, с оглед предотвратяване на бедствие. Одобрения технически проект, чието начало на изпълнение се дава днес, предвижда изграждане на стоманобетонова подпорна стена и водосток в компрометирания участък. Първият участък на подпорната стена ще бъде с обща дължина 45м и височина 6м, а вторият с обща дължина 30м и височина 4,50м.

Между ламелите ще се оформят дилатиционни фуги, изпълнени от стиропор. За оттичане на подпочвените води ще се поставят барбакани Ф110 през разстояние не по-голямо от 1,50м. Предвижда се след втория участък да бъде изграден тръбен водосток Ф400, с дължина 12м, чиято цел е превеждане на повърхностните води през пътния участък. На входа ще бъде изградена водосборна шахта. По короната на стената ще се монтира предпазна ограда /мантинела/, съобщи инж. Анелия Методиева.