Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик се обръща към премиера Стефан Янев, чрез областния управител Иван Васев с искане да бъдат предприети спешни действия срещу рекордно високите цени на електроенергията на свободния пазар и изкуствено създадения дефицит.

„Допуснатият неоправдано висок скок на цената на електроенергията влошава драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия.

Ние от Сдружението на частните предприемачи и работодатели се присъединяваме към исканията на 4-те най-големи бизнес организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, за осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, за временно ограничаване на износа на електроенергия  и за подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения.

Заявяваме категоричната си подкрепа и за национални протестни действия, с които да защитим интересите на стотиците хиляди работещи в индустриалния сектор в България.“ се казва в писмото подписано от Иван Неделчев, председател на УС на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик.