„Важно е да се спазват стриктно всички пожаробезопасни мерки и инструкции, за да се опази човешкият живот. Ценя високо усилията на горските служители. Те са се доказвали като професионалисти през годините, виждаме го и сега.” Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков , който се срещна на място с горски служители и пожарникари в местността Анезица, община Велинград. На срещата присъстваха още, областният управител – Иван Васев, кметът на Велинград – д-р Костадин Коев и Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Пазарджик – комисар Ангел Ангелов.

В община Велинград бе обявено частично бедствено положение заради възникналите горски пожари. По думите му високи рискове могат да поемат само добре обучените професионалисти, а горските служители трябва да оказват логистична подкрепа, която е ценна при борбата с огнените стихии.

Земеделският министър се запозна с предприетите действия по овладяването на огъня, както и с екипировката на хората. На терена той видя и специализираната техника, която се използва при гасене на пожари в гората. В момента се прокопава просека, с цел ограничаване разпространението на низовия пожар в местността, разпрострял се на площ от близо 1 000 дка.

Министър Бозуков посочи, че средствата от фонд „Инвестиции“, който се формира от 6-те държавни предприятия, трябва да се ползват за изграждането на горски пътища, с цел по-добра проходимост. Той отбеляза и необходимостта от специализирана техника, която да може да се ползва в усложнени ситуации.

„Апелирам обществеността и хората, които ходят в планината, да са бдителни и да спазват противопожарните правила в горите. Това е национално богатство и ние сме длъжни да го опазим, още повече с измененията на климата”, каза министър Бозуков.
Заместник-министър Атанас Добрев заяви, че ще се засили контролът в горите и ще бъдат предприети необходимите действия за намаляване на рисковете от пожари в горите.

Инж. Здравко Бакалов информира министъра, че само в рамките на вчерашния ден на територията на Южноцентрално държавно предприятие, чийто директор е, са се разгорели 15 горски пожара.

Министърът съобщи още, че от вчера има издадена негова заповед, с която се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в цялата страна. Тя е със срок на действие до 20 август 2021 г., но при необходимост заповедта ще бъде удължена. Предвидено е на стопаните да се предостави гратисен период, от поне 1 седмица, когато те спокойно ще могат да приведат ливадите и пасищата, за които се грижат, в състоянието, в което се изисква за получаване на подпомагане. След изтичане на периода ще започнат отново проверките от служителите на Държавен фонд „Земеделие“.